02031200 | ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان | عدد 02031200| ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان 02031200| تعرفه 02031200

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    02031200
  • ارز نیمایی :

    02031200
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان, عدد 02031200,ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان 02031200,تعرفه 02031200تعرفه ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان, عدد 02031200,ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان 02031200,تعرفه 02031200تعرفه ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان, عدد 02031200,ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان 02031200,تعرفه 02031200تعرفه ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان, عدد 02031200,ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان 02031200,تعرفه 02031200تعرفه ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان, عدد 02031200,ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان 02031200,تعرفه 02031200تعرفه ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان, عدد 02031200,ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان 02031200,تعرفه 02031200تعرفه ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان, عدد 02031200,ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان 02031200,تعرفه 02031200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد