02031100 | ـ ـ لاشه یا شقه

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ لاشه یا شقه | عدد 02031100| ـ ـ لاشه یا شقه 02031100| تعرفه 02031100

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    02031100
  • ارز نیمایی :

    02031100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ لاشه یا شقه, عدد 02031100,ـ ـ لاشه یا شقه 02031100,تعرفه 02031100تعرفه ـ ـ لاشه یا شقه, عدد 02031100,ـ ـ لاشه یا شقه 02031100,تعرفه 02031100تعرفه ـ ـ لاشه یا شقه, عدد 02031100,ـ ـ لاشه یا شقه 02031100,تعرفه 02031100تعرفه ـ ـ لاشه یا شقه, عدد 02031100,ـ ـ لاشه یا شقه 02031100,تعرفه 02031100تعرفه ـ ـ لاشه یا شقه, عدد 02031100,ـ ـ لاشه یا شقه 02031100,تعرفه 02031100تعرفه ـ ـ لاشه یا شقه, عدد 02031100,ـ ـ لاشه یا شقه 02031100,تعرفه 02031100تعرفه ـ ـ لاشه یا شقه, عدد 02031100,ـ ـ لاشه یا شقه 02031100,تعرفه 02031100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد