02023090 | سایر - قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو | عدد 02023090| سایر - قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو 02023090| تعرفه 02023090

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    02023090
  • ارز نیمایی :

    02023090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو, عدد 02023090,سایر - قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو 02023090,تعرفه 02023090تعرفه سایر - قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو, عدد 02023090,سایر - قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو 02023090,تعرفه 02023090تعرفه سایر - قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو, عدد 02023090,سایر - قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو 02023090,تعرفه 02023090تعرفه سایر - قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو, عدد 02023090,سایر - قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو 02023090,تعرفه 02023090تعرفه سایر - قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو, عدد 02023090,سایر - قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو 02023090,تعرفه 02023090تعرفه سایر - قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو, عدد 02023090,سایر - قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو 02023090,تعرفه 02023090تعرفه سایر - قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو, عدد 02023090,سایر - قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو 02023090,تعرفه 02023090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

02023090

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

02023090

کشور سازنده:

ALL()

برند:

ـــــ

مشخصات فنی:

ـــــ

واحد کالا:

02023090

نوع خرید:

0001

شرح:

گوشت گاومیش

درصد حقوق:

1

شماره تعرفه:

02023090

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

02023090

کشور سازنده:

BR(برزیل)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

گوشت قلوه گاه گاو و گوساله (گوشت زیردنده تا ابتدای ران)

واحد کالا:

02023090

نوع خرید:

0002

شرح:

گوشت قلوه گاه گاو و گوساله (گوشت زیردنده

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد