02021090 | سایر قطعات گوساله از نوع منجمد

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%12 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر قطعات گوساله از نوع منجمد | عدد 02021090| سایر قطعات گوساله از نوع منجمد 02021090| تعرفه 02021090

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    02021090
  • ارز نیمایی :

    02021090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر قطعات گوساله از نوع منجمد, عدد 02021090,سایر قطعات گوساله از نوع منجمد 02021090,تعرفه 02021090تعرفه سایر قطعات گوساله از نوع منجمد, عدد 02021090,سایر قطعات گوساله از نوع منجمد 02021090,تعرفه 02021090تعرفه سایر قطعات گوساله از نوع منجمد, عدد 02021090,سایر قطعات گوساله از نوع منجمد 02021090,تعرفه 02021090تعرفه سایر قطعات گوساله از نوع منجمد, عدد 02021090,سایر قطعات گوساله از نوع منجمد 02021090,تعرفه 02021090تعرفه سایر قطعات گوساله از نوع منجمد, عدد 02021090,سایر قطعات گوساله از نوع منجمد 02021090,تعرفه 02021090تعرفه سایر قطعات گوساله از نوع منجمد, عدد 02021090,سایر قطعات گوساله از نوع منجمد 02021090,تعرفه 02021090تعرفه سایر قطعات گوساله از نوع منجمد, عدد 02021090,سایر قطعات گوساله از نوع منجمد 02021090,تعرفه 02021090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد