02013010 | ران

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ران | عدد 02013010| ران 02013010| تعرفه 02013010

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    02013010
  • ارز نیمایی :

    02013010
یادداشت های فصل

تعرفه ران, عدد 02013010,ران 02013010,تعرفه 02013010تعرفه ران, عدد 02013010,ران 02013010,تعرفه 02013010تعرفه ران, عدد 02013010,ران 02013010,تعرفه 02013010تعرفه ران, عدد 02013010,ران 02013010,تعرفه 02013010تعرفه ران, عدد 02013010,ران 02013010,تعرفه 02013010تعرفه ران, عدد 02013010,ران 02013010,تعرفه 02013010تعرفه ران, عدد 02013010,ران 02013010,تعرفه 02013010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد