02011010 | - ـ ـ گوساله (Veal)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    02011010
  • ارز نیمایی :

    02011010
یادداشت های فصل

- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوساله (Veal) - 02011010 - گوشت و احشای خوراکی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

02011010

کشور سازنده:

PK(پاکستان)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

گوشت گوساله بدون استخوان وکیوم شده (تازه) سرد کرده غیر منجمد

واحد کالا:

02011010

نوع خرید:

02011010

شرح:

گوشت گوساله

درصد حقوق:

15

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان