01069020 | ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه) | عدد 01069020| ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه) 01069020| تعرفه 01069020

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    01069020
  • ارز نیمایی :

    01069020
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه), عدد 01069020,ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه) 01069020,تعرفه 01069020تعرفه ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه), عدد 01069020,ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه) 01069020,تعرفه 01069020تعرفه ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه), عدد 01069020,ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه) 01069020,تعرفه 01069020تعرفه ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه), عدد 01069020,ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه) 01069020,تعرفه 01069020تعرفه ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه), عدد 01069020,ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه) 01069020,تعرفه 01069020تعرفه ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه), عدد 01069020,ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه) 01069020,تعرفه 01069020تعرفه ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه), عدد 01069020,ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه) 01069020,تعرفه 01069020

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

01069020

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

01069020

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

-

مشخصات فنی:

حشرات مفید

واحد کالا:

01069020

نوع خرید:

0001

شرح:

سورسکی مایت

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد