01069020 | - ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عوامل زنده كنترل كننده آفات، بیماری ها و علف های هرزه)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ عوامل ماكرو ار - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ار - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ار - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ار - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ار - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ار - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ار - 01069020 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01069020
  • ارز نیمایی :

    01069020
یادداشت های فصل

- ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عو - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عو - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عو - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عو - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عو - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عو - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عو - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عو - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عو - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عو - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عو - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عو - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عو - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عو - 01069020 - حیوانات زنده- ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عو - 01069020 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

01069020

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

-

مشخصات فنی:

حشرات مفید

واحد کالا:

01069020

نوع خرید:

01069020

شرح:

سورسکی مایت

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

01069020

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

BIOBEST

مشخصات فنی:

BIOBEST

واحد کالا:

01069020

نوع خرید:

01069020

شرح:

حشرات مفید بامبل

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان