01064900 | سایر زنبورها جز ردیف 010641

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر زنبورها جز ردیف 010641 | عدد 01064900| سایر زنبورها جز ردیف 010641 01064900| تعرفه 01064900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    01064900
  • ارز نیمایی :

    01064900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر زنبورها جز ردیف 010641 , عدد 01064900,سایر زنبورها جز ردیف 010641 01064900,تعرفه 01064900تعرفه سایر زنبورها جز ردیف 010641 , عدد 01064900,سایر زنبورها جز ردیف 010641 01064900,تعرفه 01064900تعرفه سایر زنبورها جز ردیف 010641 , عدد 01064900,سایر زنبورها جز ردیف 010641 01064900,تعرفه 01064900تعرفه سایر زنبورها جز ردیف 010641 , عدد 01064900,سایر زنبورها جز ردیف 010641 01064900,تعرفه 01064900تعرفه سایر زنبورها جز ردیف 010641 , عدد 01064900,سایر زنبورها جز ردیف 010641 01064900,تعرفه 01064900تعرفه سایر زنبورها جز ردیف 010641 , عدد 01064900,سایر زنبورها جز ردیف 010641 01064900,تعرفه 01064900تعرفه سایر زنبورها جز ردیف 010641 , عدد 01064900,سایر زنبورها جز ردیف 010641 01064900,تعرفه 01064900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد