01063990 | سایر پرندگان تزئینی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر پرندگان تزئینی | عدد 01063990| سایر پرندگان تزئینی 01063990| تعرفه 01063990

گروه کالایی : 26
  • وضعیت واردات :

    01063990
  • ارز نیمایی :

    01063990
یادداشت های فصل

تعرفه سایر پرندگان تزئینی, عدد 01063990,سایر پرندگان تزئینی 01063990,تعرفه 01063990تعرفه سایر پرندگان تزئینی, عدد 01063990,سایر پرندگان تزئینی 01063990,تعرفه 01063990تعرفه سایر پرندگان تزئینی, عدد 01063990,سایر پرندگان تزئینی 01063990,تعرفه 01063990تعرفه سایر پرندگان تزئینی, عدد 01063990,سایر پرندگان تزئینی 01063990,تعرفه 01063990تعرفه سایر پرندگان تزئینی, عدد 01063990,سایر پرندگان تزئینی 01063990,تعرفه 01063990تعرفه سایر پرندگان تزئینی, عدد 01063990,سایر پرندگان تزئینی 01063990,تعرفه 01063990تعرفه سایر پرندگان تزئینی, عدد 01063990,سایر پرندگان تزئینی 01063990,تعرفه 01063990

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد