01063940 | ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشتی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشتی | عدد 01063940| ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشتی 01063940| تعرفه 01063940

گروه کالایی : 26
  • وضعیت واردات :

    01063940
  • ارز نیمایی :

    01063940
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشتی, عدد 01063940,ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشتی 01063940,تعرفه 01063940تعرفه ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشتی, عدد 01063940,ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشتی 01063940,تعرفه 01063940تعرفه ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشتی, عدد 01063940,ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشتی 01063940,تعرفه 01063940تعرفه ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشتی, عدد 01063940,ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشتی 01063940,تعرفه 01063940تعرفه ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشتی, عدد 01063940,ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشتی 01063940,تعرفه 01063940تعرفه ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشتی, عدد 01063940,ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشتی 01063940,تعرفه 01063940تعرفه ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشتی, عدد 01063940,ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشتی 01063940,تعرفه 01063940

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد