01063930 | ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین مولد

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین مولد | عدد 01063930| ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین مولد 01063930| تعرفه 01063930

گروه کالایی : 26
  • وضعیت واردات :

    01063930
  • ارز نیمایی :

    01063930
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین مولد, عدد 01063930,ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین مولد 01063930,تعرفه 01063930تعرفه ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین مولد, عدد 01063930,ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین مولد 01063930,تعرفه 01063930تعرفه ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین مولد, عدد 01063930,ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین مولد 01063930,تعرفه 01063930تعرفه ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین مولد, عدد 01063930,ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین مولد 01063930,تعرفه 01063930تعرفه ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین مولد, عدد 01063930,ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین مولد 01063930,تعرفه 01063930تعرفه ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین مولد, عدد 01063930,ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین مولد 01063930,تعرفه 01063930تعرفه ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین مولد, عدد 01063930,ـ ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین مولد 01063930,تعرفه 01063930

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد