01063920 | شامل قناری، مرغ عشق و فنچ ـ ـ ـ پرندگان زینتی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه شامل قناری، مرغ عشق و فنچ ـ ـ ـ پرندگان زینتی | عدد 01063920| شامل قناری، مرغ عشق و فنچ ـ ـ ـ پرندگان زینتی 01063920| تعرفه 01063920

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    01063920
  • ارز نیمایی :

    01063920
یادداشت های فصل

تعرفه شامل قناری، مرغ عشق و فنچ ـ ـ ـ پرندگان زینتی, عدد 01063920,شامل قناری، مرغ عشق و فنچ ـ ـ ـ پرندگان زینتی 01063920,تعرفه 01063920تعرفه شامل قناری، مرغ عشق و فنچ ـ ـ ـ پرندگان زینتی, عدد 01063920,شامل قناری، مرغ عشق و فنچ ـ ـ ـ پرندگان زینتی 01063920,تعرفه 01063920تعرفه شامل قناری، مرغ عشق و فنچ ـ ـ ـ پرندگان زینتی, عدد 01063920,شامل قناری، مرغ عشق و فنچ ـ ـ ـ پرندگان زینتی 01063920,تعرفه 01063920تعرفه شامل قناری، مرغ عشق و فنچ ـ ـ ـ پرندگان زینتی, عدد 01063920,شامل قناری، مرغ عشق و فنچ ـ ـ ـ پرندگان زینتی 01063920,تعرفه 01063920تعرفه شامل قناری، مرغ عشق و فنچ ـ ـ ـ پرندگان زینتی, عدد 01063920,شامل قناری، مرغ عشق و فنچ ـ ـ ـ پرندگان زینتی 01063920,تعرفه 01063920تعرفه شامل قناری، مرغ عشق و فنچ ـ ـ ـ پرندگان زینتی, عدد 01063920,شامل قناری، مرغ عشق و فنچ ـ ـ ـ پرندگان زینتی 01063920,تعرفه 01063920تعرفه شامل قناری، مرغ عشق و فنچ ـ ـ ـ پرندگان زینتی, عدد 01063920,شامل قناری، مرغ عشق و فنچ ـ ـ ـ پرندگان زینتی 01063920,تعرفه 01063920

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد