01063910 | ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم‌‌سازی)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم‌‌سازی) | عدد 01063910| ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم‌‌سازی) 01063910| تعرفه 01063910

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    01063910
  • ارز نیمایی :

    01063910
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم‌‌سازی), عدد 01063910,ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم‌‌سازی) 01063910,تعرفه 01063910تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم‌‌سازی), عدد 01063910,ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم‌‌سازی) 01063910,تعرفه 01063910تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم‌‌سازی), عدد 01063910,ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم‌‌سازی) 01063910,تعرفه 01063910تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم‌‌سازی), عدد 01063910,ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم‌‌سازی) 01063910,تعرفه 01063910تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم‌‌سازی), عدد 01063910,ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم‌‌سازی) 01063910,تعرفه 01063910تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم‌‌سازی), عدد 01063910,ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم‌‌سازی) 01063910,تعرفه 01063910تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم‌‌سازی), عدد 01063910,ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم‌‌سازی) 01063910,تعرفه 01063910

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد