01063210 | ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی | عدد 01063210| ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی 01063210| تعرفه 01063210

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    01063210
  • ارز نیمایی :

    01063210
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی, عدد 01063210,ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی 01063210,تعرفه 01063210تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی, عدد 01063210,ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی 01063210,تعرفه 01063210تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی, عدد 01063210,ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی 01063210,تعرفه 01063210تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی, عدد 01063210,ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی 01063210,تعرفه 01063210تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی, عدد 01063210,ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی 01063210,تعرفه 01063210تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی, عدد 01063210,ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی 01063210,تعرفه 01063210تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی, عدد 01063210,ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی 01063210,تعرفه 01063210

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد