01063190 | سایر - دام زنده تعداد 50 نفر شتر

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - دام زنده تعداد 50 نفر شتر | عدد 01063190| سایر - دام زنده تعداد 50 نفر شتر 01063190| تعرفه 01063190

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    01063190
  • ارز نیمایی :

    01063190
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - دام زنده تعداد 50 نفر شتر, عدد 01063190,سایر - دام زنده تعداد 50 نفر شتر 01063190,تعرفه 01063190تعرفه سایر - دام زنده تعداد 50 نفر شتر, عدد 01063190,سایر - دام زنده تعداد 50 نفر شتر 01063190,تعرفه 01063190تعرفه سایر - دام زنده تعداد 50 نفر شتر, عدد 01063190,سایر - دام زنده تعداد 50 نفر شتر 01063190,تعرفه 01063190تعرفه سایر - دام زنده تعداد 50 نفر شتر, عدد 01063190,سایر - دام زنده تعداد 50 نفر شتر 01063190,تعرفه 01063190تعرفه سایر - دام زنده تعداد 50 نفر شتر, عدد 01063190,سایر - دام زنده تعداد 50 نفر شتر 01063190,تعرفه 01063190تعرفه سایر - دام زنده تعداد 50 نفر شتر, عدد 01063190,سایر - دام زنده تعداد 50 نفر شتر 01063190,تعرفه 01063190تعرفه سایر - دام زنده تعداد 50 نفر شتر, عدد 01063190,سایر - دام زنده تعداد 50 نفر شتر 01063190,تعرفه 01063190

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد