01063110 | ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی) | عدد 01063110| ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی) 01063110| تعرفه 01063110

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    01063110
  • ارز نیمایی :

    01063110
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی), عدد 01063110,ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی) 01063110,تعرفه 01063110تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی), عدد 01063110,ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی) 01063110,تعرفه 01063110تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی), عدد 01063110,ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی) 01063110,تعرفه 01063110تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی), عدد 01063110,ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی) 01063110,تعرفه 01063110تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی), عدد 01063110,ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی) 01063110,تعرفه 01063110تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی), عدد 01063110,ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی) 01063110,تعرفه 01063110تعرفه ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی), عدد 01063110,ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی) 01063110,تعرفه 01063110

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد