01062090 | سایر خزندگان

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر خزندگان | عدد 01062090| سایر خزندگان 01062090| تعرفه 01062090

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    01062090
  • ارز نیمایی :

    01062090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر خزندگان, عدد 01062090,سایر خزندگان 01062090,تعرفه 01062090تعرفه سایر خزندگان, عدد 01062090,سایر خزندگان 01062090,تعرفه 01062090تعرفه سایر خزندگان, عدد 01062090,سایر خزندگان 01062090,تعرفه 01062090تعرفه سایر خزندگان, عدد 01062090,سایر خزندگان 01062090,تعرفه 01062090تعرفه سایر خزندگان, عدد 01062090,سایر خزندگان 01062090,تعرفه 01062090تعرفه سایر خزندگان, عدد 01062090,سایر خزندگان 01062090,تعرفه 01062090تعرفه سایر خزندگان, عدد 01062090,سایر خزندگان 01062090,تعرفه 01062090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد