01062010 | برای تحقیقات (پزشكی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه برای تحقیقات (پزشكی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی) | عدد 01062010| برای تحقیقات (پزشكی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی) 01062010| تعرفه 01062010

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    01062010
  • ارز نیمایی :

    01062010
یادداشت های فصل

تعرفه برای تحقیقات (پزشكی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی), عدد 01062010,برای تحقیقات (پزشكی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی) 01062010,تعرفه 01062010تعرفه برای تحقیقات (پزشكی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی), عدد 01062010,برای تحقیقات (پزشكی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی) 01062010,تعرفه 01062010تعرفه برای تحقیقات (پزشكی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی), عدد 01062010,برای تحقیقات (پزشكی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی) 01062010,تعرفه 01062010تعرفه برای تحقیقات (پزشكی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی), عدد 01062010,برای تحقیقات (پزشكی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی) 01062010,تعرفه 01062010تعرفه برای تحقیقات (پزشكی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی), عدد 01062010,برای تحقیقات (پزشكی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی) 01062010,تعرفه 01062010تعرفه برای تحقیقات (پزشكی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی), عدد 01062010,برای تحقیقات (پزشكی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی) 01062010,تعرفه 01062010تعرفه برای تحقیقات (پزشكی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی), عدد 01062010,برای تحقیقات (پزشكی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی) 01062010,تعرفه 01062010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد