01061990 | سایر سگ و گربه‌ها

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر سگ و گربه‌ها | عدد 01061990| سایر سگ و گربه‌ها 01061990| تعرفه 01061990

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    01061990
  • ارز نیمایی :

    01061990
یادداشت های فصل

تعرفه سایر سگ و گربه‌ها, عدد 01061990,سایر سگ و گربه‌ها 01061990,تعرفه 01061990تعرفه سایر سگ و گربه‌ها, عدد 01061990,سایر سگ و گربه‌ها 01061990,تعرفه 01061990تعرفه سایر سگ و گربه‌ها, عدد 01061990,سایر سگ و گربه‌ها 01061990,تعرفه 01061990تعرفه سایر سگ و گربه‌ها, عدد 01061990,سایر سگ و گربه‌ها 01061990,تعرفه 01061990تعرفه سایر سگ و گربه‌ها, عدد 01061990,سایر سگ و گربه‌ها 01061990,تعرفه 01061990تعرفه سایر سگ و گربه‌ها, عدد 01061990,سایر سگ و گربه‌ها 01061990,تعرفه 01061990تعرفه سایر سگ و گربه‌ها, عدد 01061990,سایر سگ و گربه‌ها 01061990,تعرفه 01061990

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد