01061290 | سایر پستانداران دریایی جز ردیف 01061210

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر پستانداران دریایی جز ردیف 01061210 | عدد 01061290| سایر پستانداران دریایی جز ردیف 01061210 01061290| تعرفه 01061290

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    01061290
  • ارز نیمایی :

    01061290
یادداشت های فصل

تعرفه سایر پستانداران دریایی جز ردیف 01061210, عدد 01061290,سایر پستانداران دریایی جز ردیف 01061210 01061290,تعرفه 01061290تعرفه سایر پستانداران دریایی جز ردیف 01061210, عدد 01061290,سایر پستانداران دریایی جز ردیف 01061210 01061290,تعرفه 01061290تعرفه سایر پستانداران دریایی جز ردیف 01061210, عدد 01061290,سایر پستانداران دریایی جز ردیف 01061210 01061290,تعرفه 01061290تعرفه سایر پستانداران دریایی جز ردیف 01061210, عدد 01061290,سایر پستانداران دریایی جز ردیف 01061210 01061290,تعرفه 01061290تعرفه سایر پستانداران دریایی جز ردیف 01061210, عدد 01061290,سایر پستانداران دریایی جز ردیف 01061210 01061290,تعرفه 01061290تعرفه سایر پستانداران دریایی جز ردیف 01061210, عدد 01061290,سایر پستانداران دریایی جز ردیف 01061210 01061290,تعرفه 01061290تعرفه سایر پستانداران دریایی جز ردیف 01061210, عدد 01061290,سایر پستانداران دریایی جز ردیف 01061210 01061290,تعرفه 01061290

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد