01059490 | سایر مرغان خانگی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر مرغان خانگی | عدد 01059490| سایر مرغان خانگی 01059490| تعرفه 01059490

گروه کالایی : 2
  • وضعیت واردات :

    01059490
  • ارز نیمایی :

    01059490
یادداشت های فصل

تعرفه سایر مرغان خانگی, عدد 01059490,سایر مرغان خانگی 01059490,تعرفه 01059490تعرفه سایر مرغان خانگی, عدد 01059490,سایر مرغان خانگی 01059490,تعرفه 01059490تعرفه سایر مرغان خانگی, عدد 01059490,سایر مرغان خانگی 01059490,تعرفه 01059490تعرفه سایر مرغان خانگی, عدد 01059490,سایر مرغان خانگی 01059490,تعرفه 01059490تعرفه سایر مرغان خانگی, عدد 01059490,سایر مرغان خانگی 01059490,تعرفه 01059490تعرفه سایر مرغان خانگی, عدد 01059490,سایر مرغان خانگی 01059490,تعرفه 01059490تعرفه سایر مرغان خانگی, عدد 01059490,سایر مرغان خانگی 01059490,تعرفه 01059490

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد