01059420 | ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار | عدد 01059420| ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار 01059420| تعرفه 01059420

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    01059420
  • ارز نیمایی :

    01059420
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار, عدد 01059420,ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار 01059420,تعرفه 01059420تعرفه ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار, عدد 01059420,ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار 01059420,تعرفه 01059420تعرفه ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار, عدد 01059420,ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار 01059420,تعرفه 01059420تعرفه ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار, عدد 01059420,ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار 01059420,تعرفه 01059420تعرفه ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار, عدد 01059420,ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار 01059420,تعرفه 01059420تعرفه ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار, عدد 01059420,ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار 01059420,تعرفه 01059420تعرفه ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار, عدد 01059420,ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار 01059420,تعرفه 01059420

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد