01059410 | مرغ هیبرید تجاری

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه مرغ هیبرید تجاری | عدد 01059410| مرغ هیبرید تجاری 01059410| تعرفه 01059410

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    01059410
  • ارز نیمایی :

    01059410
یادداشت های فصل

تعرفه مرغ هیبرید تجاری, عدد 01059410,مرغ هیبرید تجاری 01059410,تعرفه 01059410تعرفه مرغ هیبرید تجاری, عدد 01059410,مرغ هیبرید تجاری 01059410,تعرفه 01059410تعرفه مرغ هیبرید تجاری, عدد 01059410,مرغ هیبرید تجاری 01059410,تعرفه 01059410تعرفه مرغ هیبرید تجاری, عدد 01059410,مرغ هیبرید تجاری 01059410,تعرفه 01059410تعرفه مرغ هیبرید تجاری, عدد 01059410,مرغ هیبرید تجاری 01059410,تعرفه 01059410تعرفه مرغ هیبرید تجاری, عدد 01059410,مرغ هیبرید تجاری 01059410,تعرفه 01059410تعرفه مرغ هیبرید تجاری, عدد 01059410,مرغ هیبرید تجاری 01059410,تعرفه 01059410

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد