01051390 | سایر مرغابی ها

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر مرغابی ها | عدد 01051390| سایر مرغابی ها 01051390| تعرفه 01051390

گروه کالایی : 2
  • وضعیت واردات :

    01051390
  • ارز نیمایی :

    01051390
یادداشت های فصل

تعرفه سایر مرغابی ها, عدد 01051390,سایر مرغابی ها 01051390,تعرفه 01051390تعرفه سایر مرغابی ها, عدد 01051390,سایر مرغابی ها 01051390,تعرفه 01051390تعرفه سایر مرغابی ها, عدد 01051390,سایر مرغابی ها 01051390,تعرفه 01051390تعرفه سایر مرغابی ها, عدد 01051390,سایر مرغابی ها 01051390,تعرفه 01051390تعرفه سایر مرغابی ها, عدد 01051390,سایر مرغابی ها 01051390,تعرفه 01051390تعرفه سایر مرغابی ها, عدد 01051390,سایر مرغابی ها 01051390,تعرفه 01051390تعرفه سایر مرغابی ها, عدد 01051390,سایر مرغابی ها 01051390,تعرفه 01051390

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد