01051310 | جوجه یكروزه مرغابی و اردک مولد

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

تعرفه جوجه یكروزه مرغابی و اردک مولد | عدد 01051310| جوجه یكروزه مرغابی و اردک مولد 01051310| تعرفه 01051310

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    01051310
  • ارز نیمایی :

    01051310
یادداشت های فصل

تعرفه جوجه یكروزه مرغابی و اردک مولد, عدد 01051310,جوجه یكروزه مرغابی و اردک مولد 01051310,تعرفه 01051310تعرفه جوجه یكروزه مرغابی و اردک مولد, عدد 01051310,جوجه یكروزه مرغابی و اردک مولد 01051310,تعرفه 01051310تعرفه جوجه یكروزه مرغابی و اردک مولد, عدد 01051310,جوجه یكروزه مرغابی و اردک مولد 01051310,تعرفه 01051310تعرفه جوجه یكروزه مرغابی و اردک مولد, عدد 01051310,جوجه یكروزه مرغابی و اردک مولد 01051310,تعرفه 01051310تعرفه جوجه یكروزه مرغابی و اردک مولد, عدد 01051310,جوجه یكروزه مرغابی و اردک مولد 01051310,تعرفه 01051310تعرفه جوجه یكروزه مرغابی و اردک مولد, عدد 01051310,جوجه یكروزه مرغابی و اردک مولد 01051310,تعرفه 01051310تعرفه جوجه یكروزه مرغابی و اردک مولد, عدد 01051310,جوجه یكروزه مرغابی و اردک مولد 01051310,تعرفه 01051310

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد