01051220 | جوجه یكروزه گوشتی بوقلمون

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

تعرفه جوجه یكروزه گوشتی بوقلمون | عدد 01051220| جوجه یكروزه گوشتی بوقلمون 01051220| تعرفه 01051220

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    01051220
  • ارز نیمایی :

    01051220
یادداشت های فصل

تعرفه جوجه یكروزه گوشتی بوقلمون, عدد 01051220,جوجه یكروزه گوشتی بوقلمون 01051220,تعرفه 01051220تعرفه جوجه یكروزه گوشتی بوقلمون, عدد 01051220,جوجه یكروزه گوشتی بوقلمون 01051220,تعرفه 01051220تعرفه جوجه یكروزه گوشتی بوقلمون, عدد 01051220,جوجه یكروزه گوشتی بوقلمون 01051220,تعرفه 01051220تعرفه جوجه یكروزه گوشتی بوقلمون, عدد 01051220,جوجه یكروزه گوشتی بوقلمون 01051220,تعرفه 01051220تعرفه جوجه یكروزه گوشتی بوقلمون, عدد 01051220,جوجه یكروزه گوشتی بوقلمون 01051220,تعرفه 01051220تعرفه جوجه یكروزه گوشتی بوقلمون, عدد 01051220,جوجه یكروزه گوشتی بوقلمون 01051220,تعرفه 01051220تعرفه جوجه یكروزه گوشتی بوقلمون, عدد 01051220,جوجه یكروزه گوشتی بوقلمون 01051220,تعرفه 01051220

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

01051220

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

01051220

کشور سازنده:

AT(اتریش)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

نژاد میکو

واحد کالا:

01051220

نوع خرید:

0001

شرح:

جوجه بوقلمون(قطعه)

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد