01051160 | جوجه یكروزه تخمگذار

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

تعرفه جوجه یكروزه تخمگذار | عدد 01051160| جوجه یكروزه تخمگذار 01051160| تعرفه 01051160

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    01051160
  • ارز نیمایی :

    01051160
یادداشت های فصل

تعرفه جوجه یكروزه تخمگذار, عدد 01051160,جوجه یكروزه تخمگذار 01051160,تعرفه 01051160تعرفه جوجه یكروزه تخمگذار, عدد 01051160,جوجه یكروزه تخمگذار 01051160,تعرفه 01051160تعرفه جوجه یكروزه تخمگذار, عدد 01051160,جوجه یكروزه تخمگذار 01051160,تعرفه 01051160تعرفه جوجه یكروزه تخمگذار, عدد 01051160,جوجه یكروزه تخمگذار 01051160,تعرفه 01051160تعرفه جوجه یكروزه تخمگذار, عدد 01051160,جوجه یكروزه تخمگذار 01051160,تعرفه 01051160تعرفه جوجه یكروزه تخمگذار, عدد 01051160,جوجه یكروزه تخمگذار 01051160,تعرفه 01051160تعرفه جوجه یكروزه تخمگذار, عدد 01051160,جوجه یكروزه تخمگذار 01051160,تعرفه 01051160

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد