01051140 | مرغ و خروس - جوجه مادر یكروزه تخم گذار

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

مرغ و خروس - جوجه ما - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه ما - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه ما - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه ما - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه ما - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه ما - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه ما - 01051140 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01051140
  • ارز نیمایی :

    01051140
یادداشت های فصل

مرغ و خروس - جوجه مادر یكروزه - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر یكروزه - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر یكروزه - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر یكروزه - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر یكروزه - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر یكروزه - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر یكروزه - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر یكروزه - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر یكروزه - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر یكروزه - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر یكروزه - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر یكروزه - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر یكروزه - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر یكروزه - 01051140 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر یكروزه - 01051140 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

01051140

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

ALL MARK

مشخصات فنی:

-

واحد کالا:

01051140

نوع خرید:

01051140

شرح:

جوجه یکروزه مادر تخم گذار

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

01051140

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

H&N International GmbH

مشخصات فنی:

H&N International GmbH

واحد کالا:

01051140

نوع خرید:

01051140

شرح:

جوجه مادر یکروزه تخمگذار

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

01051140

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

HENDRIX GENETICS

مشخصات فنی:

One Day Old shaver white chicks male & female

واحد کالا:

01051140

نوع خرید:

01051140

شرح:

جوجه یکروزه مرغ مادر تخم گذار

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان