01051110 | مرغ و خروس - جوجه اجداد گوشتی یكروزه

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

مرغ و خروس - جوجه اج - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اج - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اج - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اج - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اج - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اج - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اج - 01051110 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01051110
  • ارز نیمایی :

    01051110
یادداشت های فصل

مرغ و خروس - جوجه اجداد گوشتی - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اجداد گوشتی - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اجداد گوشتی - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اجداد گوشتی - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اجداد گوشتی - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اجداد گوشتی - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اجداد گوشتی - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اجداد گوشتی - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اجداد گوشتی - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اجداد گوشتی - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اجداد گوشتی - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اجداد گوشتی - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اجداد گوشتی - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اجداد گوشتی - 01051110 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه اجداد گوشتی - 01051110 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

01051110

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Hubbard F15

واحد کالا:

01051110

نوع خرید:

01051110

شرح:

جوجه یک روزه اجداد گوشتی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

01051110

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Hubbard F15

واحد کالا:

01051110

نوع خرید:

01051110

شرح:

جوجه یک روزه اجداد گوشتی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

01051110

کشور سازنده:

GB(انگلستان (بریتانیا))

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

جوجه اجداد گوشتی یک روزه

واحد کالا:

01051110

نوع خرید:

01051110

شرح:

جوجه یک روزه

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان