01051110 | جوجه اجداد گوشتی یكروزه

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

تعرفه جوجه اجداد گوشتی یكروزه | عدد 01051110| جوجه اجداد گوشتی یكروزه 01051110| تعرفه 01051110

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    01051110
  • ارز نیمایی :

    01051110
یادداشت های فصل

تعرفه جوجه اجداد گوشتی یكروزه, عدد 01051110,جوجه اجداد گوشتی یكروزه 01051110,تعرفه 01051110تعرفه جوجه اجداد گوشتی یكروزه, عدد 01051110,جوجه اجداد گوشتی یكروزه 01051110,تعرفه 01051110تعرفه جوجه اجداد گوشتی یكروزه, عدد 01051110,جوجه اجداد گوشتی یكروزه 01051110,تعرفه 01051110تعرفه جوجه اجداد گوشتی یكروزه, عدد 01051110,جوجه اجداد گوشتی یكروزه 01051110,تعرفه 01051110تعرفه جوجه اجداد گوشتی یكروزه, عدد 01051110,جوجه اجداد گوشتی یكروزه 01051110,تعرفه 01051110تعرفه جوجه اجداد گوشتی یكروزه, عدد 01051110,جوجه اجداد گوشتی یكروزه 01051110,تعرفه 01051110تعرفه جوجه اجداد گوشتی یكروزه, عدد 01051110,جوجه اجداد گوشتی یكروزه 01051110,تعرفه 01051110

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

01051110

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

01051110

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Hubbard F15

واحد کالا:

01051110

نوع خرید:

0001

شرح:

جوجه یک روزه اجداد گوشتی

درصد حقوق:

1

شماره تعرفه:

01051110

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

01051110

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Hubbard F15

واحد کالا:

01051110

نوع خرید:

0002

شرح:

جوجه یک روزه اجداد گوشتی

درصد حقوق:

1

شماره تعرفه:

01051110

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

01051110

کشور سازنده:

GB(انگلستان (بریتانیا))

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

جوجه اجداد گوشتی یک روزه

واحد کالا:

01051110

نوع خرید:

0003

شرح:

جوجه یک روزه

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد