01042090 | سایر - بز زنده به غیر از مولد نژاد خالص

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - بز زنده به غیر از مولد نژاد خالص | عدد 01042090| سایر - بز زنده به غیر از مولد نژاد خالص 01042090| تعرفه 01042090

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    01042090
  • ارز نیمایی :

    01042090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - بز زنده به غیر از مولد نژاد خالص, عدد 01042090,سایر - بز زنده به غیر از مولد نژاد خالص 01042090,تعرفه 01042090تعرفه سایر - بز زنده به غیر از مولد نژاد خالص, عدد 01042090,سایر - بز زنده به غیر از مولد نژاد خالص 01042090,تعرفه 01042090تعرفه سایر - بز زنده به غیر از مولد نژاد خالص, عدد 01042090,سایر - بز زنده به غیر از مولد نژاد خالص 01042090,تعرفه 01042090تعرفه سایر - بز زنده به غیر از مولد نژاد خالص, عدد 01042090,سایر - بز زنده به غیر از مولد نژاد خالص 01042090,تعرفه 01042090تعرفه سایر - بز زنده به غیر از مولد نژاد خالص, عدد 01042090,سایر - بز زنده به غیر از مولد نژاد خالص 01042090,تعرفه 01042090تعرفه سایر - بز زنده به غیر از مولد نژاد خالص, عدد 01042090,سایر - بز زنده به غیر از مولد نژاد خالص 01042090,تعرفه 01042090تعرفه سایر - بز زنده به غیر از مولد نژاد خالص, عدد 01042090,سایر - بز زنده به غیر از مولد نژاد خالص 01042090,تعرفه 01042090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد