01041090 | سایر - حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص | عدد 01041090| سایر - حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 01041090| تعرفه 01041090

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    01041090
  • ارز نیمایی :

    01041090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص, عدد 01041090,سایر - حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 01041090,تعرفه 01041090تعرفه سایر - حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص, عدد 01041090,سایر - حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 01041090,تعرفه 01041090تعرفه سایر - حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص, عدد 01041090,سایر - حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 01041090,تعرفه 01041090تعرفه سایر - حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص, عدد 01041090,سایر - حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 01041090,تعرفه 01041090تعرفه سایر - حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص, عدد 01041090,سایر - حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 01041090,تعرفه 01041090تعرفه سایر - حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص, عدد 01041090,سایر - حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 01041090,تعرفه 01041090تعرفه سایر - حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص, عدد 01041090,سایر - حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 01041090,تعرفه 01041090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

01041090

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

01041090

کشور سازنده:

ALL()

برند:

ـــــ

مشخصات فنی:

ـــــ

واحد کالا:

01041090

نوع خرید:

0001

شرح:

گوسفند زنده از نوع گوشتی

درصد حقوق:

1

شماره تعرفه:

01041090

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

01041090

کشور سازنده:

PK(پاکستان)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

گوسفند زنده نژاد گوشتی

واحد کالا:

01041090

نوع خرید:

0002

شرح:

گوسفند زنده نژاد گوشتی

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد