01039200 | به وزن 50 كیلوگرم یا بیشتر

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه به وزن 50 كیلوگرم یا بیشتر | عدد 01039200| به وزن 50 كیلوگرم یا بیشتر 01039200| تعرفه 01039200

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    01039200
  • ارز نیمایی :

    01039200
یادداشت های فصل

تعرفه به وزن 50 كیلوگرم یا بیشتر, عدد 01039200,به وزن 50 كیلوگرم یا بیشتر 01039200,تعرفه 01039200تعرفه به وزن 50 كیلوگرم یا بیشتر, عدد 01039200,به وزن 50 كیلوگرم یا بیشتر 01039200,تعرفه 01039200تعرفه به وزن 50 كیلوگرم یا بیشتر, عدد 01039200,به وزن 50 كیلوگرم یا بیشتر 01039200,تعرفه 01039200تعرفه به وزن 50 كیلوگرم یا بیشتر, عدد 01039200,به وزن 50 كیلوگرم یا بیشتر 01039200,تعرفه 01039200تعرفه به وزن 50 كیلوگرم یا بیشتر, عدد 01039200,به وزن 50 كیلوگرم یا بیشتر 01039200,تعرفه 01039200تعرفه به وزن 50 كیلوگرم یا بیشتر, عدد 01039200,به وزن 50 كیلوگرم یا بیشتر 01039200,تعرفه 01039200تعرفه به وزن 50 كیلوگرم یا بیشتر, عدد 01039200,به وزن 50 كیلوگرم یا بیشتر 01039200,تعرفه 01039200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد