01039100 | به وزن كمتر از 50 كیلوگرم

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه به وزن كمتر از 50 كیلوگرم | عدد 01039100| به وزن كمتر از 50 كیلوگرم 01039100| تعرفه 01039100

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    01039100
  • ارز نیمایی :

    01039100
یادداشت های فصل

تعرفه به وزن كمتر از 50 كیلوگرم, عدد 01039100,به وزن كمتر از 50 كیلوگرم 01039100,تعرفه 01039100تعرفه به وزن كمتر از 50 كیلوگرم, عدد 01039100,به وزن كمتر از 50 كیلوگرم 01039100,تعرفه 01039100تعرفه به وزن كمتر از 50 كیلوگرم, عدد 01039100,به وزن كمتر از 50 كیلوگرم 01039100,تعرفه 01039100تعرفه به وزن كمتر از 50 كیلوگرم, عدد 01039100,به وزن كمتر از 50 كیلوگرم 01039100,تعرفه 01039100تعرفه به وزن كمتر از 50 كیلوگرم, عدد 01039100,به وزن كمتر از 50 كیلوگرم 01039100,تعرفه 01039100تعرفه به وزن كمتر از 50 كیلوگرم, عدد 01039100,به وزن كمتر از 50 كیلوگرم 01039100,تعرفه 01039100تعرفه به وزن كمتر از 50 كیلوگرم, عدد 01039100,به وزن كمتر از 50 كیلوگرم 01039100,تعرفه 01039100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد