01029000 | سایر حیوانات زنده از نوع گاو جز ردیف های 010221 تا 010239

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر حیوانات زنده از نوع گاو جز ردیف های 010221 تا 010239 | عدد 01029000| سایر حیوانات زنده از نوع گاو جز ردیف های 010221 تا 010239 01029000| تعرفه 01029000

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    01029000
  • ارز نیمایی :

    01029000
یادداشت های فصل

تعرفه سایر حیوانات زنده از نوع گاو جز ردیف های 010221 تا 010239, عدد 01029000,سایر حیوانات زنده از نوع گاو جز ردیف های 010221 تا 010239 01029000,تعرفه 01029000تعرفه سایر حیوانات زنده از نوع گاو جز ردیف های 010221 تا 010239, عدد 01029000,سایر حیوانات زنده از نوع گاو جز ردیف های 010221 تا 010239 01029000,تعرفه 01029000تعرفه سایر حیوانات زنده از نوع گاو جز ردیف های 010221 تا 010239, عدد 01029000,سایر حیوانات زنده از نوع گاو جز ردیف های 010221 تا 010239 01029000,تعرفه 01029000تعرفه سایر حیوانات زنده از نوع گاو جز ردیف های 010221 تا 010239, عدد 01029000,سایر حیوانات زنده از نوع گاو جز ردیف های 010221 تا 010239 01029000,تعرفه 01029000تعرفه سایر حیوانات زنده از نوع گاو جز ردیف های 010221 تا 010239, عدد 01029000,سایر حیوانات زنده از نوع گاو جز ردیف های 010221 تا 010239 01029000,تعرفه 01029000تعرفه سایر حیوانات زنده از نوع گاو جز ردیف های 010221 تا 010239, عدد 01029000,سایر حیوانات زنده از نوع گاو جز ردیف های 010221 تا 010239 01029000,تعرفه 01029000تعرفه سایر حیوانات زنده از نوع گاو جز ردیف های 010221 تا 010239, عدد 01029000,سایر حیوانات زنده از نوع گاو جز ردیف های 010221 تا 010239 01029000,تعرفه 01029000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد