01023100 | مولد نژاد خالص

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

تعرفه مولد نژاد خالص | عدد 01023100| مولد نژاد خالص 01023100| تعرفه 01023100

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    01023100
  • ارز نیمایی :

    01023100
یادداشت های فصل

تعرفه مولد نژاد خالص, عدد 01023100,مولد نژاد خالص 01023100,تعرفه 01023100تعرفه مولد نژاد خالص, عدد 01023100,مولد نژاد خالص 01023100,تعرفه 01023100تعرفه مولد نژاد خالص, عدد 01023100,مولد نژاد خالص 01023100,تعرفه 01023100تعرفه مولد نژاد خالص, عدد 01023100,مولد نژاد خالص 01023100,تعرفه 01023100تعرفه مولد نژاد خالص, عدد 01023100,مولد نژاد خالص 01023100,تعرفه 01023100تعرفه مولد نژاد خالص, عدد 01023100,مولد نژاد خالص 01023100,تعرفه 01023100تعرفه مولد نژاد خالص, عدد 01023100,مولد نژاد خالص 01023100,تعرفه 01023100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد