01022900 | سایر - حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص | عدد 01022900| سایر - حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 01022900| تعرفه 01022900

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    01022900
  • ارز نیمایی :

    01022900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص, عدد 01022900,سایر - حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 01022900,تعرفه 01022900تعرفه سایر - حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص, عدد 01022900,سایر - حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 01022900,تعرفه 01022900تعرفه سایر - حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص, عدد 01022900,سایر - حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 01022900,تعرفه 01022900تعرفه سایر - حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص, عدد 01022900,سایر - حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 01022900,تعرفه 01022900تعرفه سایر - حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص, عدد 01022900,سایر - حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 01022900,تعرفه 01022900تعرفه سایر - حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص, عدد 01022900,سایر - حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 01022900,تعرفه 01022900تعرفه سایر - حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص, عدد 01022900,سایر - حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 01022900,تعرفه 01022900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

01022900

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

01022900

کشور سازنده:

PK(پاکستان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

گاو و گوساله گوشتی نر (مستند به کوتاژهای 31924999 - 31925712 - 31905484 - 31894384 و ....) (با تاریخ های پروفرم های 2023/2/8 الی 2023/2/27 و 2023/3/9 الی 2023/3/16 و 2023/5/3 الی 2023/5/9 و 2023/4/3 و 2023/4/4 و 2023/4/5)

واحد کالا:

01022900

نوع خرید:

0001

شرح:

دام زنده

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد