01022190 | سایر حیوانات زنده از نوع گاو

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر حیوانات زنده از نوع گاو | عدد 01022190| سایر حیوانات زنده از نوع گاو 01022190| تعرفه 01022190

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    01022190
  • ارز نیمایی :

    01022190
یادداشت های فصل

تعرفه سایر حیوانات زنده از نوع گاو, عدد 01022190, سایر حیوانات زنده از نوع گاو 01022190,تعرفه 01022190تعرفه سایر حیوانات زنده از نوع گاو, عدد 01022190, سایر حیوانات زنده از نوع گاو 01022190,تعرفه 01022190تعرفه سایر حیوانات زنده از نوع گاو, عدد 01022190, سایر حیوانات زنده از نوع گاو 01022190,تعرفه 01022190تعرفه سایر حیوانات زنده از نوع گاو, عدد 01022190, سایر حیوانات زنده از نوع گاو 01022190,تعرفه 01022190تعرفه سایر حیوانات زنده از نوع گاو, عدد 01022190, سایر حیوانات زنده از نوع گاو 01022190,تعرفه 01022190تعرفه سایر حیوانات زنده از نوع گاو, عدد 01022190, سایر حیوانات زنده از نوع گاو 01022190,تعرفه 01022190تعرفه سایر حیوانات زنده از نوع گاو, عدد 01022190, سایر حیوانات زنده از نوع گاو 01022190,تعرفه 01022190

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد