01022110 | گاو شیری مولد نژاد خالص

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

تعرفه گاو شیری مولد نژاد خالص | عدد 01022110| گاو شیری مولد نژاد خالص 01022110| تعرفه 01022110

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    01022110
  • ارز نیمایی :

    01022110
یادداشت های فصل

تعرفه گاو شیری مولد نژاد خالص, عدد 01022110,گاو شیری مولد نژاد خالص 01022110,تعرفه 01022110تعرفه گاو شیری مولد نژاد خالص, عدد 01022110,گاو شیری مولد نژاد خالص 01022110,تعرفه 01022110تعرفه گاو شیری مولد نژاد خالص, عدد 01022110,گاو شیری مولد نژاد خالص 01022110,تعرفه 01022110تعرفه گاو شیری مولد نژاد خالص, عدد 01022110,گاو شیری مولد نژاد خالص 01022110,تعرفه 01022110تعرفه گاو شیری مولد نژاد خالص, عدد 01022110,گاو شیری مولد نژاد خالص 01022110,تعرفه 01022110تعرفه گاو شیری مولد نژاد خالص, عدد 01022110,گاو شیری مولد نژاد خالص 01022110,تعرفه 01022110تعرفه گاو شیری مولد نژاد خالص, عدد 01022110,گاو شیری مولد نژاد خالص 01022110,تعرفه 01022110

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

01022110

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

01022110

کشور سازنده:

AT(اتریش)

برند:

KLINGER

مشخصات فنی:

0

واحد کالا:

01022110

نوع خرید:

0001

شرح:

گاوزنده شیر ده

درصد حقوق:

1

شماره تعرفه:

01022110

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

01022110

کشور سازنده:

AT(اتریش)

برند:

KLINGER

مشخصات فنی:

0

واحد کالا:

01022110

نوع خرید:

0002

شرح:

گاو زنده شیر ده

درصد حقوق:

1

شماره تعرفه:

01022110

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

01022110

کشور سازنده:

AT(اتریش)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Simmental

واحد کالا:

01022110

نوع خرید:

0005

شرح:

گاو ماده با نژاد سمینتال - هر راس

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد