01013000 | الاغ

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه الاغ | عدد 01013000| الاغ 01013000| تعرفه 01013000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    01013000
  • ارز نیمایی :

    01013000
یادداشت های فصل

تعرفه الاغ, عدد 01013000,الاغ 01013000,تعرفه 01013000تعرفه الاغ, عدد 01013000,الاغ 01013000,تعرفه 01013000تعرفه الاغ, عدد 01013000,الاغ 01013000,تعرفه 01013000تعرفه الاغ, عدد 01013000,الاغ 01013000,تعرفه 01013000تعرفه الاغ, عدد 01013000,الاغ 01013000,تعرفه 01013000تعرفه الاغ, عدد 01013000,الاغ 01013000,تعرفه 01013000تعرفه الاغ, عدد 01013000,الاغ 01013000,تعرفه 01013000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد