01012990 | سایر اسب ها

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر اسب ها | عدد 01012990| سایر اسب ها 01012990| تعرفه 01012990

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    01012990
  • ارز نیمایی :

    01012990
یادداشت های فصل

تعرفه سایر اسب ها, عدد 01012990,سایر اسب ها 01012990,تعرفه 01012990تعرفه سایر اسب ها, عدد 01012990,سایر اسب ها 01012990,تعرفه 01012990تعرفه سایر اسب ها, عدد 01012990,سایر اسب ها 01012990,تعرفه 01012990تعرفه سایر اسب ها, عدد 01012990,سایر اسب ها 01012990,تعرفه 01012990تعرفه سایر اسب ها, عدد 01012990,سایر اسب ها 01012990,تعرفه 01012990تعرفه سایر اسب ها, عدد 01012990,سایر اسب ها 01012990,تعرفه 01012990تعرفه سایر اسب ها, عدد 01012990,سایر اسب ها 01012990,تعرفه 01012990

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد