01012910 | اسب برای مسابقه

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه اسب برای مسابقه | عدد 01012910| اسب برای مسابقه 01012910| تعرفه 01012910

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    01012910
  • ارز نیمایی :

    01012910
یادداشت های فصل

تعرفه اسب برای مسابقه, عدد 01012910,اسب برای مسابقه 01012910,تعرفه 01012910تعرفه اسب برای مسابقه, عدد 01012910,اسب برای مسابقه 01012910,تعرفه 01012910تعرفه اسب برای مسابقه, عدد 01012910,اسب برای مسابقه 01012910,تعرفه 01012910تعرفه اسب برای مسابقه, عدد 01012910,اسب برای مسابقه 01012910,تعرفه 01012910تعرفه اسب برای مسابقه, عدد 01012910,اسب برای مسابقه 01012910,تعرفه 01012910تعرفه اسب برای مسابقه, عدد 01012910,اسب برای مسابقه 01012910,تعرفه 01012910تعرفه اسب برای مسابقه, عدد 01012910,اسب برای مسابقه 01012910,تعرفه 01012910

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

01012910

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

01012910

کشور سازنده:

اروپا()

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

"مسابقات پنج ساله پرش ارتفاع پرش 115-110 سانتی متر نژاد هلشتاین

واحد کالا:

01012910

نوع خرید:

0002

شرح:

اولنبرگ

درصد حقوق:

15

شماره تعرفه:

01012910

شناسه:

0009

ارزش گمرکی:

01012910

کشور سازنده:

اروپا()

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

نژاد عرب و تروبرد سه سال به بالا مخصوص اسبدوانی

واحد کالا:

01012910

نوع خرید:

0009

شرح:

کره اسب (هر راس)

درصد حقوق:

15

شماره تعرفه:

01012910

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

01012910

کشور سازنده:

اروپا()

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

"مسابقات پرش ارتفاع پرش 140-130سانتی متر-9 ساله - نژاد هلشتاین

واحد کالا:

01012910

نوع خرید:

0006

شرح:

اولنبرگ

درصد حقوق:

15

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد