01012100 | حیوانات مولد نژاد خالص

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه حیوانات مولد نژاد خالص | عدد 01012100| حیوانات مولد نژاد خالص 01012100| تعرفه 01012100

گروه کالایی : 26
  • وضعیت واردات :

    01012100
  • ارز نیمایی :

    01012100
یادداشت های فصل

تعرفه حیوانات مولد نژاد خالص, عدد 01012100,حیوانات مولد نژاد خالص 01012100,تعرفه 01012100تعرفه حیوانات مولد نژاد خالص, عدد 01012100,حیوانات مولد نژاد خالص 01012100,تعرفه 01012100تعرفه حیوانات مولد نژاد خالص, عدد 01012100,حیوانات مولد نژاد خالص 01012100,تعرفه 01012100تعرفه حیوانات مولد نژاد خالص, عدد 01012100,حیوانات مولد نژاد خالص 01012100,تعرفه 01012100تعرفه حیوانات مولد نژاد خالص, عدد 01012100,حیوانات مولد نژاد خالص 01012100,تعرفه 01012100تعرفه حیوانات مولد نژاد خالص, عدد 01012100,حیوانات مولد نژاد خالص 01012100,تعرفه 01012100تعرفه حیوانات مولد نژاد خالص, عدد 01012100,حیوانات مولد نژاد خالص 01012100,تعرفه 01012100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

01012100

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

01012100

کشور سازنده:

OM(عمان)

برند:

nomark

مشخصات فنی:

اسب مولد عرب و تروبرد

واحد کالا:

01012100

نوع خرید:

0001

شرح:

اسب از نژاد مولد جنسیت نریان -سن 2008(10سال) -رنگ نیله -نوع تولیدی -نژاد تروبرد

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

01012100

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

01012100

کشور سازنده:

OM(عمان)

برند:

nomark

مشخصات فنی:

اسب مولد عرب و تروبرد

واحد کالا:

01012100

نوع خرید:

0002

شرح:

اسب از نژاد مولد جنسیت مادیان -سن 2013(5سال) -رنگ کهر -نوع تولیدی -نژاد تروبرد

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد